Habarlar

«TÜRKMENISTANDA SYÝAHATÇYLYGY ÖSDÜRMEGIŇ ESASY UGURLARY WE MÜMKINÇILIKLERI» ATLY HALKARA MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

19.03.2023 Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahatyň dabaraly açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden… Giňişleýin »«TÜRKMENISTANDA SYÝAHATÇYLYGY ÖSDÜRMEGIŇ ESASY UGURLARY WE MÜMKINÇILIKLERI» ATLY HALKARA MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ ÝURDUMYZYŇ SENAGATÇYLARYNYŇ WE TELEKEÇILERINIŇ ÖNÜMLERINIŇ SERGISI BILEN TANYŞDY

18.01.2023 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary… Giňişleýin »DÖWLET BAŞTUTANYMYZ ÝURDUMYZYŇ SENAGATÇYLARYNYŇ WE TELEKEÇILERINIŇ ÖNÜMLERINIŇ SERGISI BILEN TANYŞDY

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY TÜRKI DÖWLETLERIŇ GURAMASYNYŇ NOBATDAN DAŞARY SAMMITINE GATNAŞDY

16.03.2023 Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz ol ýerde Prezident Rejep… Giňişleýin »TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY TÜRKI DÖWLETLERIŇ GURAMASYNYŇ NOBATDAN DAŞARY SAMMITINE GATNAŞDY

BITARAPLYGYŇ DOSTLARY TOPARYNYŇ JARNAMASY BMG-NIŇ SESSIÝASYNYŇ RESMINAMASY HÖKMÜNDE KABUL EDILDI

15.03.2023 Ýurdumyza Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. 2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda geçirilen parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähbidine Bitaraplygyň dostlary toparynyň… Giňişleýin »BITARAPLYGYŇ DOSTLARY TOPARYNYŇ JARNAMASY BMG-NIŇ SESSIÝASYNYŇ RESMINAMASY HÖKMÜNDE KABUL EDILDI

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMYNYŇ TÄZE DESGALARYNYŇ DÜÝBÜNI TUTMAK DABARALARYNA GATNAŞDY

15.03.2023 Şu gün paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň köpugurly düzüminiň üstüni ýetirjek… Giňişleýin »TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMYNYŇ TÄZE DESGALARYNYŇ DÜÝBÜNI TUTMAK DABARALARYNA GATNAŞDY