Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GARABOGAZKÖL AÝLAGYNYŇ ÜSTÜNDEN GEÇÝÄN TÄZE AWTOMOBIL KÖPRÜSINIŇ DÜÝBÜNI TUTMAK DABARASYNA GATNAŞDY

08.08.2022 Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulag düzüminiň ýene bir möhüm desgasynyň — Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GARABOGAZKÖL AÝLAGYNYŇ ÜSTÜNDEN GEÇÝÄN TÄZE AWTOMOBIL KÖPRÜSINIŇ DÜÝBÜNI TUTMAK DABARASYNA GATNAŞDY

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW DEŇIZ KENARYNDAKY TÄZE KOTTEJLER TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

01.08.2022 Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum «Awaza»… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW DEŇIZ KENARYNDAKY TÄZE KOTTEJLER TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ MERKEZI AZIÝANYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ KONSULTATIW DUŞUŞYGYNDAKY ÇYKYŞY

21.07.2022 Hormatly Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary!Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar! Ilki bilen, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine şu duşuşyga gatnaşmaga çakylygy, myhmansöýerlik hem-de mähirli kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirmek… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ MERKEZI AZIÝANYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ KONSULTATIW DUŞUŞYGYNDAKY ÇYKYŞY

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW TÄZE ÝOKARY TEHNOLOGIÝALY DESGANYŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

20.07.2022 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Dünýäniň öňdebaryjy enjamlary bilen… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW TÄZE ÝOKARY TEHNOLOGIÝALY DESGANYŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY