Habarlar

MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY “aLTKOM” MALIÝE-SENAGAT TOPARYNYŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞDY

25.05.2022 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Altkom” maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen… Giňişleýin »MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY “aLTKOM” MALIÝE-SENAGAT TOPARYNYŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞDY

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MALSAHATYNYŇ BAŞLYGY “INTERBUDMONTAŽ” GURLUŞYK ASSOSIASIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞDY

25.05.2022 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petruk bilen duşuşdy.… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MALSAHATYNYŇ BAŞLYGY “INTERBUDMONTAŽ” GURLUŞYK ASSOSIASIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞDY