Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MÖWSÜMLEÝIN OBA HOJALYK IŞLERINIŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

14.06.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Daşoguz welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda iş… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MÖWSÜMLEÝIN OBA HOJALYK IŞLERINIŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI XXIV PETERBURG HALKARA YKDYSADY FORUMYNYŇ IŞINE GATNAŞDY

05.06.2021 Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet şu ýylyň 3-4-nji iýuny aralygynda Russiýa Federasiýasynyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI XXIV PETERBURG HALKARA YKDYSADY FORUMYNYŇ IŞINE GATNAŞDY