Habarlar

mILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARKADAG ŞÄHERINDE ALNYP BARYLÝAN IŞLERIŇ DEPGINI BILEN TANYŞDY

15.01.2023 Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag… Giňişleýin »mILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARKADAG ŞÄHERINDE ALNYP BARYLÝAN IŞLERIŇ DEPGINI BILEN TANYŞDY

TÜRKMENISTANYŇ KANUN ÇYKARYJY HÄKIMIÝETINIŇ DÜZÜMLERINI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ MÖHÜM WEZIPELERINE GARALDY

11.01.2023 Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi.… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ KANUN ÇYKARYJY HÄKIMIÝETINIŇ DÜZÜMLERINI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ MÖHÜM WEZIPELERINE GARALDY