Habarlar

TÜRKMENISTAN “hALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY” DIÝLIP YGLAN EDILEN 2022-NJI ÝYLY ULY ÜSTÜNLIKLER HEM-DE TÄZE BELENT MAKSATLAR BILEN GARŞYLADY

31.12.2021 Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan täze, 2022-nji ýyly agzybir maşgala bolup garşylap, onuň bilen iň röwşen we nurana umyt-arzuwlaryny baglanyşdyrýar. Mähriban halkymyzda gadymy döwürlerde bolşy… Giňişleýin »TÜRKMENISTAN “hALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY” DIÝLIP YGLAN EDILEN 2022-NJI ÝYLY ULY ÜSTÜNLIKLER HEM-DE TÄZE BELENT MAKSATLAR BILEN GARŞYLADY

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GDA DÖWLETLERINIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

28.12.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Milli Liderimiz Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy. Aşgabadyň Halkara… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GDA DÖWLETLERINIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ 2022-NJI ÝYLY “HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY” DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA KARARY

27.12.2021 Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ 2022-NJI ÝYLY “HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY” DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA KARARY

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ BILEN EZIZ DIÝARYMYZYŇ GÜLLÄP ÖSÜŞINIŇ BÄHBIDINE TÄZE ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERINE TARAP

26.12.2021 «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan täzeçil syýasatynyň netijesinde ýurdumyz ykdysadyýetiň… Giňişleýin »GAHRYMAN ARKADAGYMYZ BILEN EZIZ DIÝARYMYZYŇ GÜLLÄP ÖSÜŞINIŇ BÄHBIDINE TÄZE ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERINE TARAP