Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ŞANHAÝ HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ SAMMITINIŇ HORMATLY MYHMANY

15.09.2022 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki günlük iş sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz özbek Lideri Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça Şanhaý Hyzmatdaşlyk… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW ŞANHAÝ HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ SAMMITINIŇ HORMATLY MYHMANY

hALKYMYZYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ ÜPJÜN EDILMEGI TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SYÝASATYNYŇ BAŞ MAKSADYDYR

13.09.2022 Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara jemgyýetçilik bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge, ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny… Giňişleýin »hALKYMYZYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ ÜPJÜN EDILMEGI TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SYÝASATYNYŇ BAŞ MAKSADYDYR