Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ WEKILÇILIKLI TOPARY BAE-NIŇ PREZIDNETINIŇ HATYRA ÇÄRELERINE GATNAŞDY

14.05.2022 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar BAE-niň merhum… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ WEKILÇILIKLI TOPARY BAE-NIŇ PREZIDNETINIŇ HATYRA ÇÄRELERINE GATNAŞDY

TÜRKMEN PAÝTAGTYNDA MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLAR DIALOGY ÖZ IŞINE BAŞLADY

13.05.2022 Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly mowzuk boýunça dialogy öz işine başlady.… Giňişleýin »TÜRKMEN PAÝTAGTYNDA MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLAR DIALOGY ÖZ IŞINE BAŞLADY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA REDERASIÝASYNYŇ FEDERAL ÝYGNAGYNYŇ FEDERASIÝA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNY KABUL ETDI

12.05.2022 Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň Parlamentara forumyna hem-de zenanlaryň dialogynyň mejlisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA REDERASIÝASYNYŇ FEDERAL ÝYGNAGYNYŇ FEDERASIÝA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNY KABUL ETDI