Habarlar

«SAGLYGY GORAÝYŞ, BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

09.10.2021 Hormatly halkara ylmy maslahatagatnaşyjylar! Sizi «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden… Giňişleýin »«SAGLYGY GORAÝYŞ, BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

«LUKMANÇYLYK DIPLOMATIÝASY — SAGDYN DÜNÝÄNIŇ BINÝADY» ATLY LUKMAN ALYMLARYŇ HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

08.10.2021 Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Sizi «Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady» atly lukman alymlaryň halkara maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu maslahatyň… Giňişleýin »«LUKMANÇYLYK DIPLOMATIÝASY — SAGDYN DÜNÝÄNIŇ BINÝADY» ATLY LUKMAN ALYMLARYŇ HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

HORMATLY PREZIDETIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMYDOWYŇ WE PREZIDENT ŞAWKAT MIRZIÝOÝEWIŇ ARASYNDAKY GEPLEŞIKLER

05.10.2021 Şu gün Daşkentde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz goňşy… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDETIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMYDOWYŇ WE PREZIDENT ŞAWKAT MIRZIÝOÝEWIŇ ARASYNDAKY GEPLEŞIKLER

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI G.M.bERDIMUHAMEDOWYŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI Ş.M.MIRZIÝOÝEWIŇ BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

05.10.2021 Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çagyrmagy boýunça 2021-nji ýylyň 4-5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna resmi sapary boldy. Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI G.M.bERDIMUHAMEDOWYŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI Ş.M.MIRZIÝOÝEWIŇ BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY