Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINE MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZASYNYŇ ŞAHSYÝETNAMASY GOWŞURYLDY

30.03.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygynyň şahsyýetnamasyny gowşurdy.… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINE MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZASYNYŇ ŞAHSYÝETNAMASY GOWŞURYLDY

TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ DÖREDILMEGINIŇ 13 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN SERGÄ HEM-DE BIRLEŞMÄNIŇ AGZALARYNYŇ MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

17.03.2021 Hormatly telekeçiler! Gadyrly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli geçirilýän serginiň hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň öz… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ DÖREDILMEGINIŇ 13 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN SERGÄ HEM-DE BIRLEŞMÄNIŇ AGZALARYNYŇ MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA