Habarlar

tÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

11.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş… Giňişleýin »tÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI YKDYSADYÝETIMIZI ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

10.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI YKDYSADYÝETIMIZI ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝASY UGRUNY DURMUŞA GEÇIRMEK MESELELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

09.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen… Giňişleýin »tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝASY UGRUNY DURMUŞA GEÇIRMEK MESELELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YLYM, BILIM, SAGLYGY GORAÝYŞ, SPORT ULGAMLARY WE JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNYŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

08.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YLYM, BILIM, SAGLYGY GORAÝYŞ, SPORT ULGAMLARY WE JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNYŇ MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET ULGAMYNY WE KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI KÄMILLEŞDIRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

07.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow käbir hökümet agzalarynyň, medeniýet ulgamynyň we köpçüliklýin habar berş serişdeleiniň, pudaklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylarynyň, ugurdaş ýokary mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET ULGAMYNY WE KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI KÄMILLEŞDIRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ULAG-ARAGATNAŞYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

06.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ULAG-ARAGATNAŞYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

03.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI