Habarlar

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW KÖPETDAGYŇ ETEGINDE GURULJAK ATHANANYŇ TASLAMASY HEM-DE PAÝTAGTYMYZDAKY MYHMANHANANYŇ GURLUŞYGYNYŇ TAMAMLAÝJY TAPGYRY BILEN TANYŞDY

03.10.2021 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň golaýynda gurulmagy meýilleşdirilýän täze athananyň bina ediljek ýerini kesgitlemek maksady bilen, Köpetdagyň ajaýyp künjekleriniň birinde… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW KÖPETDAGYŇ ETEGINDE GURULJAK ATHANANYŇ TASLAMASY HEM-DE PAÝTAGTYMYZDAKY MYHMANHANANYŇ GURLUŞYGYNYŇ TAMAMLAÝJY TAPGYRY BILEN TANYŞDY

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILEN DABARALARA GATNAŞDY

27.09.2021 Şu gün agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi. Täze taryhy… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILEN DABARALARA GATNAŞDY