Habarlar

tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI JEMGYÝETÇILIK – SYÝASY GURAMALARYŇ WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

16.12.2020 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş… Giňişleýin »tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI JEMGYÝETÇILIK – SYÝASY GURAMALARYŇ WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WELAÝATLARY WE AŞGABAT ŞÄHERINI DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN ÖSDÜRMEK MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATY GEÇIRDI

14.12.2020 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WELAÝATLARY WE AŞGABAT ŞÄHERINI DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN ÖSDÜRMEK MESELELERI BOÝUNÇA IŞ MASLAHATY GEÇIRDI

“BITARAPLYK SYÝASATY WE ONUŇ HALKARA PARAHATÇYLYGY, HOWPSUZLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE ÄHMIÝETI” HALKARA MASLAHATYNYŇ JEMLEÝJI RESMINAMASY

12.12.2020 Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde guralan “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün… Giňişleýin »“BITARAPLYK SYÝASATY WE ONUŇ HALKARA PARAHATÇYLYGY, HOWPSUZLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE ÄHMIÝETI” HALKARA MASLAHATYNYŇ JEMLEÝJI RESMINAMASY