Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET ULGAMYNY HEM-DE HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI ÖSDÜRMEGIŇ ESASY UGURLARYNY KESGITLEDI

23.12.2020 Şu gun hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmäge bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz ýerine… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET ULGAMYNY HEM-DE HABAR BERIŞ SERIŞDELERINI ÖSDÜRMEGIŇ ESASY UGURLARYNY KESGITLEDI

tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK BOLDY

21.12.2020 Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki dostlukly döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, türkmen… Giňişleýin »tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK BOLDY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYNYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY

18.12.2020 Hormatly Şawkat Miromonowiç!Hormatly döwlet Baştutanlary! Ilki bilen, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Miromonowiç Mirziýoýewe şu mejlisi gurandygy üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň. 2020-nji ýylda Özbegistanyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYNYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINDE EDEN ÇYKYŞY

tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI JEMGYÝETÇILIK – SYÝASY GURAMALARYŇ WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

16.12.2020 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş… Giňişleýin »tÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI JEMGYÝETÇILIK – SYÝASY GURAMALARYŇ WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI