Habarlar

“BITARAPLYK SYÝASATY WE ONUŇ HALKARA PARAHATÇYLYGY, HOWPSUZLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE ÄHMIÝETI” HALKARA MASLAHATYNYŇ JEMLEÝJI RESMINAMASY

12.12.2020 Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde guralan “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün… Giňişleýin »“BITARAPLYK SYÝASATY WE ONUŇ HALKARA PARAHATÇYLYGY, HOWPSUZLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE ÄHMIÝETI” HALKARA MASLAHATYNYŇ JEMLEÝJI RESMINAMASY

MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

05.12.2020 Şu gün Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany”… Giňişleýin »MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY