Habarlar

«ENERGETIKA uLGAMYNDAKY DURNUKLY hYZMATDAŞLYK äHLUMUMY öSÜŞIŇ mÖHÜM şERTIDIR» aTLY hALKARA oNLAÝN mASLAHATA gATNAŞYJYLARA

30.11.2020 Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar!Gadyrly dostlar! Sizi «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň… Giňişleýin »«ENERGETIKA uLGAMYNDAKY DURNUKLY hYZMATDAŞLYK äHLUMUMY öSÜŞIŇ mÖHÜM şERTIDIR» aTLY hALKARA oNLAÝN mASLAHATA gATNAŞYJYLARA

TÜRKMENISTANYŇ hEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ şANLY 25 ýYLLYGY mYNASYBETLI hALKARA sERGÄ gATNAŞYJYLARA

30.11.2020 Hormatly sergä gatnaşyjylar!Gadyrly ildeşler! Sizi Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Eziz Diýarymyzda parahatçylygyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ hEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ şANLY 25 ýYLLYGY mYNASYBETLI hALKARA sERGÄ gATNAŞYJYLARA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy

25.11.2020 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz Balkanabadyň demirgazyk-günbatar… Giňişleýin »Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy