Habarlar

«BITARAP TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: tARYHY wE mEDENI uGURLARDA hALKARA hYZMATDAŞLYK» aTLY hALKARA oNLAÝN yLMY mASLAHATYNA gATNAŞYJYLARA

03.12.2020 Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar! Sizi «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli «Bitarap Türkmenistan – ÝUNESKO: taryhy we… Giňişleýin »«BITARAP TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: tARYHY wE mEDENI uGURLARDA hALKARA hYZMATDAŞLYK» aTLY hALKARA oNLAÝN yLMY mASLAHATYNA gATNAŞYJYLARA

«ENERGETIKA uLGAMYNDAKY DURNUKLY hYZMATDAŞLYK äHLUMUMY öSÜŞIŇ mÖHÜM şERTIDIR» aTLY hALKARA oNLAÝN mASLAHATA gATNAŞYJYLARA

30.11.2020 Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar!Gadyrly dostlar! Sizi «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň… Giňişleýin »«ENERGETIKA uLGAMYNDAKY DURNUKLY hYZMATDAŞLYK äHLUMUMY öSÜŞIŇ mÖHÜM şERTIDIR» aTLY hALKARA oNLAÝN mASLAHATA gATNAŞYJYLARA

TÜRKMENISTANYŇ hEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ şANLY 25 ýYLLYGY mYNASYBETLI hALKARA sERGÄ gATNAŞYJYLARA

30.11.2020 Hormatly sergä gatnaşyjylar!Gadyrly ildeşler! Sizi Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Eziz Diýarymyzda parahatçylygyň… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ hEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ şANLY 25 ýYLLYGY mYNASYBETLI hALKARA sERGÄ gATNAŞYJYLARA