Habarlar

PREZIDENTLER GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW WE ILHAM ALIÝEW MÖHÜM RESMINAMA GOL ÇEKILMEGINI MÜBÄREKLEDILER

21.01.2021 Şu gün türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda… Giňişleýin »PREZIDENTLER GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW WE ILHAM ALIÝEW MÖHÜM RESMINAMA GOL ÇEKILMEGINI MÜBÄREKLEDILER

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZY DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

19.01.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň medeniýet ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZY DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PAÝTAGTYMYZYŇ TÄZE DESGALARYNYŇ GURLUŞYKLARYNDA IŞLERIŇ BARŞY BILEN TANYŞDY

18.01.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, gurluşygy “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasyna… Giňişleýin »HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PAÝTAGTYMYZYŇ TÄZE DESGALARYNYŇ GURLUŞYKLARYNDA IŞLERIŇ BARŞY BILEN TANYŞDY