Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ DÖREDILMEGINIŇ 13 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN SERGÄ HEM-DE BIRLEŞMÄNIŇ AGZALARYNYŇ MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

17.03.2021 Hormatly telekeçiler! Gadyrly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli geçirilýän serginiň hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň öz… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ DÖREDILMEGINIŇ 13 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN SERGÄ HEM-DE BIRLEŞMÄNIŇ AGZALARYNYŇ MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA