Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AŞGABADYŇ 140 ÝYLLYK BAÝRAMYNA TAÝÝARLYK GÖRMEK HEM-DE ONY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

24.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi hem-de… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AŞGABADYŇ 140 ÝYLLYK BAÝRAMYNA TAÝÝARLYK GÖRMEK HEM-DE ONY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

22.02.2021 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, “Türkmenatlary” döwlet birleşiginiň baş direktorynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk… Giňişleýin »TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI