Makalalar

BAGTYÝARLYK MEKANY

11.05.2021 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ak şäherimiz Aşgabady dünýäniň iň gözel, ekologiýa taýdan arassa, ýaşamak üçin oňaýly, gülläp ösýän bagy-bossanly… Giňişleýin »BAGTYÝARLYK MEKANY